Dansk folkeoplysnings samråd, DFS, diskuterer udvikling og nye mål

 

 
25-01-2012

Dansk folkeoplysnings samråd præsenterede på deres nytårskur 6.januar et forslag til ny strategi. Formålet er bl.a. at styrke DFS som en debatskabende kompetent aktør i samfundsdebatten, der kan være talerør for det civile samfund, medvirke til at fremme medlemsorganisationernes udvikling samt forbedre folkeoplysningens vilkår og muligheder gennem innovation, nyskabelser og kompetenceudvikling i organisationerne. Forslaget til den nye strategi er resultat diskussioner, debatoplæg og arbejde i 2011.

Læs mere og følg diskussionen om udvikling af folkeoplysningen på Dfs.dk 
Strategiforslaget: PDF 
Debathæftet ”Drastiske ændringer er nørvendige”: PDF