Dansk folkeoplysnings samråd fejrede 70års jubilæum

 

Arbejde med værdier som fx åbenhed, frihed, det hele menneske, fordybelse og selvorganisering i det folkeoplysende arbejde må fortløbende forandres og tilpasses for at være aktuelt i nutiden. Formand for bestyrelsen i DFS, Per Paludan, gennemgik på repræsentantskabsmødet de vigtigste aktiviteter DFS har været involveret i det sidste år, bl.a. arbejde med den nye folkeoplysningslov som forventes vedtaget inden 1. maj.

Læs mere: Dfs.dk