Dansk national konference om voksenpædagogikkens rolle

 

 
20-06-2011

Voksenpædagogikken spiller en vigtig rolle for kompetenceudviklingen af den voksne befolkning i Norden såvel som i Europa. Nordisk netværk for Voksnes Læring (NVL), Netværk for voksenundervisning (NVU), Foreningen for Lærere ved VoksenUnderviserUddannelser (FLVUU) og Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i efteråret 2011 et træf med fokus på aktuelle temaer, til kvalificering af arbejdet med voksnes læring. Konferencesprog dansk/ engelsk.

Tilmelding: HTML  
Det er gratis at deltage i træffet, men tilmelding er nødvendig. Tilmeldingsfrist den 21. september 2011.
Foreløbigt program kan downloades her: PDF