Dansk-svensk Workshop om Matematikundervisning

 

Emnerne for workshoppen var Matematikkompetencer som beskrevet af den danske professor Mogens Nis fra Roskilde Universitetscenter. Rapporten om Kompetencer og Matematiklæring kan findes på Internettet http://pub.uvm.dk/2002/kom I denne publikation opereres med 8 specifikke og selvstændige kompetencer. Her er nogle eksempler

• Problembehandlingskompetence: Kan man danne en trekant af 3 vilkårlige sidelængder?
• Symbol- og formaliseringskompetence: Hvad er gyldigt at skrive? 3+ * 2, 3 + -2, eller 3+ +2
• Kommunikationskompetence: Vi har altid fået at vide man ikke kan dividere med nul. Hvorfor egentlig det; er det bare en regel eller hvad?
• Repræsentationskompetence: Hvad betyder symbolet π
• Hjælpemiddelkompetence: Kan du bruge vinkelmåler, lommeregner eller regneark.

På mødet blev der udvekslet erfaringer og lærebogsmateriale. De svenske kolleger fik et indblik i dansk FVU (forberedende voksenundervisning) matematikundervisning hvor man arbejder med hverdagensmatematik for matematikvanskere, og de danske kolleger var begejstret for at se læringsmulighederne fra den svenske lärcentrum model. At Internettet kan bruges til at formidle undervisning var nyt for de danske kolleger fra de lukkede fængsler.

På det praktiske plan fik vi demonstreret hvordan avisen er en glimrende inspiration for undervisning i talforståelse, at simple terninger indeholder meget matematik og en kollega fra Anstalten i Herstedvester medbragte et klodsesæt, der kunne bruges til at bevise Pyhtagoras læresætning.

Ikke mindst var det inspirerende at møde hinanden og udveksle hverdagserfaringer om et meget vigtigt fag i fængselsskolen. Mødet gav mod på mere, og lærerne udvekslede kontaktoplysninger og fik noget med hjem at tænke over.

Hvis der er interesse kan de svenske kolleger besøge de danske kolleger om et års tid. Med toget over Øresund tager det kun 35 minutter fra Malmø.