Dansk voksenpædagogisk forums efterårsseminar

 

01-10-2018
Start: 21-11-2018 10:00

Slut:    22-11-2018 12:00
Foto: Pexels Foto: Pexels

Voksenpædagogik i spændet mellem digitalisering, konkurrencestatslogik og dannelsestænkning.

Den offentlige sektor i Danmark er i disse år en politisk slagmark og genstand for gennemgribende reformering. Igennem konkurrencestatslogikkens målstyring, øget digitaliseringen og krav om dokumentation skærpes kravene til den voksenpædagogiske praksis om fremdrift og effektivisering. Det bliver påtrængende at undersøge, hvad denne udvikling kan betyde for voksenpædagogikken i sig, for ansatte og deltagere i voksenpædagogiske aktiviteter og for voksendidaktikken.

Udgrænses eller styrkes voksenpædagogikkens dannende formål og formåen i den nuværende udvikling? Hvilken betydning kan digitaliseringen have som et omdrejningspunkt for måden som voksenpædagogik overhovedet er og kan organiseres på? Hvordan balancere mellem på den ene side digitaliseringens intensiverede mulighederne for menneskeligt samspil og relationer, fleksible planlægningsmuligheder samt lettere vidensindsamling og –deling, og på den anden side digitaliseringens favorisering af synlig dokumentation, et teknisk reduceret perspektiv på pædagogik og læring, og et øget pres på tempo og effektivisering af uddannelses-og læringsleverancer?

Præsentationer fra arrangementet: