Dårligere læringsutbytte for fagskolestudenter under koronakrisen

Halvparten av campusstudentene på fagskole mener at de har fått dårligere læringsutbytte i 2020. Forøvrig er studentene generelt fornøyde med at fagskoleutdanning gir kompetanse som etterspørres i arbeidslivet.

 
Foto: Ivan Samkov Foto: Ivan Samkov

Dette er resultatene fra Studiebarometeret for fagskoleutdanning, 2020. Det skal sies at selv om såpass mange oppga å være mindre fornøyde med læringsutbyttet under korona, var de fleste fornøyde med måten fagskolene har løst situasjonen på. Totalt sett kan det sies at de negative konsekvensene av nedstengningen pga. korona ser ut til å ha vært mindre alvorlige enn fryktet.

Studiebarometeret er en årlig nasjonal undersøkelse om studiekvalitet. Den ble gjennomført for tredje gang i år.

Arbeidslivstilknytning

I år som i 2019 oppgir et flertall opplever at fagskoleutdanning gir kompetanse som verdsettes i arbeidslivet. Samtidig etterlyser studentene bedre tilrettelegging for å knytte kontakter i arbeidslivet. De etterlyser også større grad av bidrag i utdanningen fra representanter i arbeidslivet. Dette er et viktig punkt som hele fagskolesektoren må jobbe med. Fagskoleutdanningens natur, nemlig at den er tett knyttet til arbeidslivet er noe av kjernen til at fagskoleutdanning er så ettertraktet i næringslivet.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har ansvar for gjennomføring av undersøkelsen. I 2020 ble den sendt til 17 000 fagskolestudenter. Omkring 7000 studenter (40 prosent) svarte.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning.

Lansering

Statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim var til stede da Studiebarometeret for fagskoleutdanning ble lansert 24. september. Både han og representanter for Næringslivets hovedorganisasjon er fornøyde med fagskolens innsats og imponert over fagskolestudentene. Samtidig er de opptatt av at fagskolens rolle i å utdanne studenter til arbeidslivet bør styrkes ved at fagskolene samarbeider tettere med næringslivet og virksomhetene slik at kompetansen er oppdatert og relevant.

Kort om fagskolestudentene i Studiebarometeret

 • Gjennomsnittsalder: 32 år
  Andel kvinner: 45 %
  Andel deltidsstudenter: 64 %
 • Deltar i undervisning på campus: 57 %
  Deltar på samlingsbaserte utdanninger med nettstøtte: 24 %
  Deltar på ren nettutdanning: 19 %
 • I relevant arbeid ved siden av studiene: 57 %
  I relevant arbeid fra tidligere: 20 %

Les mer