Datorstödd undervisning främjar tillgänglighet till högre utbildning

 
Ramón Garrote Jurado. Ramón Garrote Jurado.

Det går att höja kvaliteten på utbildning genom att förena ny teknik och pedagogiska idéer med användning av öppna digitala lärresurser. Samtidigt kan man göra högre utbildning tillgänglig för fler människor i världen. Detta visar en ny doktorsavhandling av Ramón Garrote Jurado, lärare och forskare vid Högskolan i Borås.

I sin avhandling presenterar Ramón Garrote Jurado idéer om hur man kan stimulera till ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom ingenjörsutbildningar. Han har genomfört tre fallstudier på lärosäten som har ingenjörsutbildning i Borås, Kuba, Guatemala och Peru.

Läs mer

Källa: Pressmeddelande