De gode ideer i Dalarna

 

De gode ideer i Dalarna

I Dalarna i Sverige har man en rig folkeoplysningstradition, derfor er det ikke tilfældigt, at tanken om ’Idécentrum‘ opstod netop her. Idécentret skal både være med til at undersøge og opbygge viden om den frivillige sektor, og skal samtidig støtte indsatser for at synliggøre den sociale kapital i Dalarna

Er der noget så hyggeligt, som når morfar fortæller historier om den gang, han var lille dreng, og både legetøj og skolegård var helt forskellige fra i dag?
Det er bare ikke altid, morfar bor i nærheden. Og hvis han gør, er det slet ikke sikkert, han har tid til lange historiefortællinger.
Men i Dalarna er der tid.
Her har en ildsjæl nemlig taget initiativ til en ’klasse-morfar-ordning‘, hvor ældre arbejdsløse eller pensionerede mænd og kvinder bliver ressourcepersoner i skolerne.
»Det er gået uventet hurtigt og godt at få etableret den ordning,« siger Björn Ericson. Han er projektleder for ’Idécentrum‘, som blandt andet skal være med til at støtte indsatsen for at udvikle den frivillige sektor og den sociale kapital i Dalarna.
Morfar-ordningen er blot et af de nye projekter, de støtter.

Den vigtige forskning

Dalarna har en folkeoplysningstradition, der både går langt tilbage og er meget varieret. Alligevel har man hidtil stort set ikke forsket i den frivillige sektors betydning for det midt-svenske samfund.
»I tidligere forskning har der været en kraftig overrepræsentation af den offentlige- og private sektor. Man har kun forsket ganske lidt i den frivillige sektor – både på nordisk og internationalt plan,« forklarer Björn Ericson.
I Sverige har man dog forskerne Lars Swedberg og Filip Wijkström, som har studeret den frivillige sektor blandt andet i rapporten: ’Den ideella sektorn’.
»Når man lægger omsætningen i denne sektor sammen og omregner satsen, så viser det sig, at det er betydelige værdier, vi kan fremvise. Helt op imod ti procent af BNP!« siger Björn Ericson.
Tanken bag ’Idécentrum‘ er da også, at man herfra skal dokumentere, udvikle og synliggøre den frivillige sektor. I projektets første leveår har man derfor blandt andet kortlagt oplysningsforbundenes rolle i amtet, opbygget en ny hjemmeside for Dalarnas Oplysningsforbund, lavet et foreningsregister, samt lavet en række kurser, konferencer og workshops og taget initiativ til flere projekter om den sociale økonomi.
»Vi ønsker at etablere et centrum for den sociale økonomi, som har tid og ressourcer til at registrere, hvad der sker i branchen, samtidig med at man dokumenterer og forsker i den frivillige sektor og synliggøre den på forskellige måder,« påpeger Björn Ericson.

Større end vi troede

Allerede nu, har folkene bag ’Idécentrum‘ fundet ud af, at den frivillige sektor er langt større, end de selv havde forestillet sig.
»Og så er der en meget vigtig samfundsfunktion i den frivillige sektors eksistens, som hverken stat eller kommune kan bestemme over,« smiler Björn Ericson.
I Sverige bliver diskussioner om den sociale kapitals rolle og muligheder stadig mere almindelige.
»I dag er det indlysende for myndigheder og andre, at den frivillige sektor er en vigtig instans. For eksempel bliver vi ofte indbudt til konferencer af de regionale myndigheder for at fortælle om vores arbejde.«
Og der er nok at fortælle om. For ud over dokumentations- og forskningsresultater kan ’Idécentrum‘-folkene fortælle om deres projekter, som udover morfar-ordningen også tæller blandt andet et netværk for pårørende- og brugerforeninger indenfor den psykiatriske verden, som ret hurtigt har fået gennemslag indenfor den etablerede psykiatri.
»Med ’Idécentrum’ har vi ønsket et etablere en naturlig mødeplads for alle, som virker indenfor den sociale økonomi og den frivillige sektor. Og det er ud til at lykkes,« siger Björn Ericson tilfreds.

Les også:

Dalarnes sociale økonomiVi ønsker at etablere et centrum for den sociale økonomi, som har tid og ressourcer til at registrere, hvad der sker i branchen, siger Björn Ericson
Vi ønsker at etablere et centrum for den sociale økonomi, som har tid og ressourcer til at registrere, hvad der sker i branchen, siger Björn Ericson