De nordiske socialministre diskuterer situationen for unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde

Ministrene gennemgik effekten af COVID-19-epidemien på erhvervsfrekvensen for unge i alderen 15-29 år og diskuterede situationen i deres hjemlande.

 
 Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Siv Friðleifsdóttir, specialist hos Social- og arbejdsministeriet, på mødet i Stavanger. Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Siv Friðleifsdóttir, specialist hos Social- og arbejdsministeriet, på mødet i Stavanger.

Ministrene gennemgik effekten af COVID-19-epidemien på erhvervsfrekvensen for unge i alderen 15-29 år og diskuterede situationen i deres hjemlande.

De nordiske socialministre mødtes i uge 14 i Stavanger for at diskutere situationen for unge i alderen 15-29 år, som ikke er i uddannelse eller arbejde. Ministrene gennemgik effekten af COVID-19-epidemien på erhvervsfrekvensen for unge i alderen 15-29 år (se figur 1), præsenterede situationen i deres hjemlande og diskuterede, hvad udfordringerne er.

"Vi ser meget gode resultater af de projekter, vi allerede har iværksat i Island for at hjælpe unge med at blive aktive. Der er lagt stor vægt på tværfagligt samarbejde mellem alle servicesystemer. Vi skal fortsat fokusere på sådanne løsninger, men vores samarbejde med de nordiske lande og de muligheder, det giver for at høre om deres erfaringer, er også værdifuldt for os,” sagde social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Unge mennesker (15-29 år) i Norden, som ikke er i arbejde, skole eller erhvervspraktik Unge mennesker (15-29 år) i Norden, som ikke er i arbejde, skole eller erhvervspraktik

Nyhed, figur og billede er fra Islands regering.