De nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

 
Sorø-mødet 2008 følges op af en publikation, der du kan blandt andet læse om koblingen mellem teori og praksis i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, branding af uddannelserne, arbejdsmarkedets behov og internationalisering.
www.uvm.dk/08/ident.htm?menuid=6410