De skal lære børn til at blive bedre til at læse og skrive

 

Det er Karolina Matras, forsker i læsning og Katrin Næs, sprogforsker, som har arrangeret  og haft ansvar for uddannelsen.
Opgaven for de nyuddannede læsevejledere bliver bl.a. at etablere en læsevejledning i skolen, som består af udvikling, koordinering og evaluering af undervisningen i læsning og skrivning. Dertil skal de vejlede faglærere i spørgsmål omkring indhold, metode og undervisningsmaterialer i forbindelse med det at læse og skrive, både i forhold til enkelte elever og hele klasser. Læsevejlederen skal også bistå skolens ledelse med vejledning i spørgsmål, der har med læsning og skrivning at gøre, samt sammen med skolens ledelse og øvrige lærere sætte nye læseinitiativer igang på skolen.
Overordnet er en vigtig del af læsevejlederens opgave at være opmærksom på det enkelte barns læsefærdigheder og evt behov for støtte . Således vil denne funktion gøre det muligt at være mere opmærksom på et barns eventuelle læsevanskeligheder, afsløre problemer på et tidligt tidspunkt, for derefter at vejlede lærere og forældre omkring hvordan de i fællesskab kan lave en indsats og støtte barnets tilegnelse af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder, samt arbejde med barnets videreudvikling på dette område.

www.portal.fo