De ungas syn på ungdomsgarantin

Det positiva med ungdomsgarantin är att den ökar valmöjligheter och förbättrar de ungas ställning, tycker ungdomarna. De ställer sig också positivt till själva idén, men anser att det finns utvecklingsbehov i hur ungdomsgarantin förverkligas i praktiken.
Detta framgår i slutrapporten av projektet "En lyckad ungdomsgaranti" som är publicerad av Finlands Ungdomssamarbete – Allians.

 

Förutom ungdomarnas åsikter utredde man också hur de aktörer som verkställer ungdomsgarantin samarbetar, vilken praxis som har visat sig fungera och vilka utvecklingsbehov som har dykt upp.

Ungdomsgarantin trädde i kraft från och med ingången av 2013. Den erbjuder alla unga under 25 år och nyutexaminerade under 30 en plats inom arbete, praktik, studier, verkstad eller rehabilitering inom tre månader efter att personen anmält sig som arbetslös.

Läs mera på Minedu.fi.