Delaktighet i ett mångkulturellt Norden – arbetsseminarium om utbildningspolicy

 

Seminariet är en del av det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2011 och är ett samarrangemang mellan de nordiska rådgivningsgrupperna NSS, yrkesutbildningsgruppen, SVL och Högut. Målsättning är att:
- skapa tätare nordiskt samarbete genom sektoröverskridande nordiska nätverk
- se på framtida nordiska forskningsteman
- komma med idéer till gemensamma initiativ/aktiviteter t.ex. inom Nordplus HORISONTAL
Ledamöter i NSS, yrkesutbildningsgruppen, SVL och Högut rekryterar nyckelpersoner i sitt land till seminariet. Seminariet vänder sig till sakkunniga från ministerier, utbildningsstyrelser och utbildningssektorn, samt forskare. Det finns fortfarande rum i programmet för eventuella inlägg, i så fall kontakta Ulla-Jill Karlsson, ulla-jill.karlsson(ät)minedu.fi

Anmälningarna och praktiska frågor kring seminariet kan riktas till sini.keinonen(ät)minedu.fi

Program: PDF