Delrapport om vitensentra på Island

 
Økonomiske og kulturelle effekter er vesentlige. Nesten 900 mennesker arbeider på vitensentra delt over hele landet. Sentras egne inntekter var knapt 2 milliarder islandske kroner i år 2009. Vitensentra bidrar til variasjon i arbeidsliv og lokal samfunnene.
Rapporten på islandsk: PDF