Delta på webinarer om Erasmus+

I januar og februar 2022 arrangeres en rekke webinarer om EUs program for program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

 

Erasmus+ er som kjent verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 28,8 millioner euro for perioden 2021-2027.

Mobilitet og samarbeidsprosjekter knyttet til hele utdanningsløpet støttes. Blant de overgripende prioriteringene i inneværende periode er grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold.

Mer informasjon om webinarene

Oversikt over søknadsfrister finnes her