Deltagande i livslångt lärande på Island 2019

Statistik från Hagstofa Íslands

 
Foto: Fauxels Foto: Fauxels

Omkring 40.000 (21,5%) vuxna i åldern 25-64 deltog i något form av livslångt lärande på Island år 2019. Deltagandet ökades något från förra året dock har deltagandet minskat från år 2015 då där var 27.5% vuxna som deltog i livslångt lärande. Flera i åldersgruppen 25-64 var inskrivna på gymnasier eller högskola året 2019 än 2018 men deltagande i icke formel utbildning som t.ex kurser eller konferenser var ungefär det samma som år 2018. De flesta som deltog i livslångt lärande året 2019 har examen från högskolor eller universitet och är aktiva på arbetsmarknaden. Fler kvinnor (56%) än män deltog i livslångt lärande under år 2019.

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/menntun/simenntun-2019/