Deltagarna i vuxenutbildning deltar också aktivt i kulturevenemang

 

Utbildningen ackumulerar, dvs. vuxenutbildning får de som redan är högutbildade. Också målinriktade självstudier är vanligast bland dem som deltagit i formell vuxenutbildning. Av dem som bedrivit självstudier hade två av tre deltagit i vuxenutbildning. Samma ackumulering gäller också deltagande i kultur- och idrottsevenemang.
Undersökningen om vuxenutbildning är en EU-harmoniserad undersökning som åren 2005–2008 genomfördes i totalt 29 länder. Internationella jämförelseuppgifter publiceras av Eurostat under våren.

Läs mera: www.stat.fi/til/aku/2006/05/aku_2006_05_2010-02-04_tie_002_sv.html