Deltagelse i klynger og netværk ger værdiskabelse og innovative løsninger

 

Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse der viser, at klynger og netværk bidrager markant til virksomheders innovation og kompetenceudvikling. Klynger og netværk udgør en central del af regeringens og regionernes indsats for at styrke danske virksomheders vækst, innovation og forskningssamarbejde. Analysen tyder altså på, at det har den ønskede effekt.

Der er i Danmark etableret omkring 50 klynger; grupper af virksomheder, der har slået sig sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre aktører med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele. 22 af klyngerne fungerer også som nationale innovationsnetværk, der har til opgave at bygge bro mellem vidensinstitutioner og små- og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har stærke kompetencer og gode vækstmuligheder

I klyngerne mødes virksomhederne om aktiviteter der omfatter matchmaking og videndeling; konkrete samarbejdsprojekter; kompetenceudvikling; formidling; og internationalisering.

Klyngerne er med til at løfte innovation og kompetenceudvikling i både store, mellemstore og små virksomheder; i små virksomheder er effekten på produkt- og procesudvikling større end for de øvrige virksomheder. Samtidig skaber klyngerne effekter i seks gange så mange små som store virksomheder.

Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets nyhed her

Læs hele undersøgelsen her