Deltidsutdanning ved fagskolen Vea er svært populær

 

Utdanningen starter høsten 2011. Mange skoler tilbyr gartnerutdanning , men ikke så mange tilbyr dette på deltid for voksne.  Kanskje er det studiemetoden som frister voksne til å søke. Utdanningen går over to år og er samlingsbasert.

Les mer på Bygg.no