Demografiske udfordringer i Norden - Idekatalog

Kristín Ólafsdóttir, Föreningarna Nordens Förbund
Tag temaet op i dit netværk, lokalafdeling eller i venskabsbysamarbejdet og vær med til at bidrage med gode eksempler til IdekatalogenDen demografiske udvikling udgør en kompleks udfordring for de nordiske velfærdssamfund. Befolkningen bliver ældre, fertilitetsstatistikken har været faldende, andelen af erhvervsaktive går ned og finansieringen af velfærdsamfundet er truet.

 

Arbejdsmarkedsindvandring, forandring af arbejds-, uddannelses og pensionsmodellerne, samt familiepolitikken er tiltag som diskuteres i forbindelse med det stadig voksende problem. At arbejde for høj beskæftigelsesgrad er grundlæggende for en velfærdsstat og at modarbejde marginalisering og arbejdsløshed blandt unge mennesker er en høj prioritet. Det er endvidere vigtigt at der tages højde for indvandrernes arbejdsvilje og kompetencer.

Samfundsdebat om disse temaer og politiske handlinger er en hastesag og grundlæggende for holdbar social udvikling. Nordiske medborgerorganisationer har en vigtig rolle og et vigtigt ansvar i at arbejde med oplysning og erfaringsudveksling samt at påskynde den politiske proces med at håndtere udfordringerne og være delagtige i at formidle gode eksempler.

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) og Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har udviklet et projekt hvor området er problematiseret og hvor der er identificerede gode eksempler på hvordan demografiske udfordringer kan mødes lokalt og nationalt.

På denne hjemmeside løfter vi specifikt frem tre områder hvor det er vigtigt med seriøse indsatser. Disse er ældreområdet, marginalisering af unge og inkludering af indvandrere i arbejds- og samfundsliv. På disse områder præsenterer vi nogle gode indsatsområder og ønsker at modtage information fra jer om gode erfaringer på disse felter og andre, hvor de demografiske udfordringer skal mødes.

Denne Idekatalog og nye bidrag til katalogen kan f.eks. bruges som grundlag for diskussioner og erfaringsudveksling i jeres netværk, i lokalforeningernes arbejde og i det nordiske venskabsbysamarbejde.


Inledningen och de tre huvudartiklarna har sammanfattats av de nordiska experterna Ingegerd Green, Gestur Guðmundsson, Bernharður Guðmundsson och Risto Laakkonen. Exemplen, som finns under huvudartiklarna, har sammanställts av DialogWebs finska redaktör Clara Henriksdotter.

Demografiska utmaningar
är ett FNF-NVL projekt
2010 - 2011


                                                           
Skicka in nya exempel till:
larry.karkkainen(ät)folkhogskolor.fi