Demokrati til debat på Bornholm

 

Folkemødet var en succes med flere deltagere end 2011 og har opbakning fra alle Folketingets partier samt en lang række virksomheder og organisationer. Folkemødets mål er at understøtte demokratiet gennem samtaler om samfundets udfordringer og muligheder. Bornholms Regionskommune er ansvarlig for afviklingen af Folkemødet.

På flere organisationer hjemmesider er samlet og publiceret materiale fra mødet. Se bl.a.
Folkemødets hjemmeside www.brk.dk/folkemoedet/sider/folkemoedet.aspx  bl.a. film og fortsat debat
Danske regioner www.regioner.dk/FM12.aspx bl.a. video, galleri og en demokratiavis
Dansk folkeoplysningssamråd www.dfs.dk/temaer/ om folkeoplysningens deltagelse