Demokratiakasvatuksen roolia opettajankoulutuksessa tulee vahvistaa

Opettajankoulutusta tulee kehittää siten, että kaikki opiskelijat voivat perehtyä demokratiakasvatuksen periaatteisiin ja saada perusosaamista ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusasiakirjoihin liittyvissä keskeisissä asioissa.

 
Demokratiakasvatuksen roolia opettajankoulutuksessa tulee vahvistaa Johannes Jansson/norden.org

Tällaisen suosituksen antoivat kaksi selvityshenkilöä, jotka olivat saaneet toimeksiannon selvittää demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvien sisältöjen käsittelyä opettajankoulutuksessa. 

Teoreettisen tiedon lisäksi opiskelijoiden on saatava käytännön valmiuksia ja kokemuksia, jotta he voivat soveltaa tietoa käytännössä, selvityshenkilöt toteavat. 

Myös opettajankoulutuslaitosten toimintakulttuuria tulisi kehittää siten, että opiskelijat voivat entistä enemmän osallistua opettajankoulutusta koskevaan päätöksentekoon ja kehitystyöhön. 

Lue lisää osoitteessa Minedu.fi