Demokratiets SWOT-analyse

 

Demokratiets SWOT-analyse

Svagheder ved demokratiet:
- de stærkeste får for megen indflydelse
- flertal tromler mindretal
- polarisering, fraktioner

Styrker ved demokratiet:
- medbestemmelse
- ejerskab til beslutningerne
- udvikler evnen til refleksioner
- vi lytter og ser på andre
- vi får mere ud af vores ressourcer
- tilfredshed med indflydelse
- udviklende
- rummelighed

Muligheder ved demokratiet:
- lokal miljøudvikling
- refleksion og meningsudveksling
- flere får mulighed for at udvikle deres holdninger
- vi kan være ærlige, sige sandheden
- vi kan skabe fælles etik

Farer ved demokratiet:
- apati
- uoverskuelighed, uvidenhed, ugidelighed
- skindemokrati
- flertalsdiktatur
- medierne sætter dagsordenen
- sårbarhed
- egoisme, at alle er sig selv nok