Demokratifostran bör förstärkas i lärarutbildningen

Lärarutbildningen bör utvecklas så att alla studeranden kan fördjupa sig i demokratifostrans principer och få baskunskaper i centrala frågor om mänskliga rättigheter och dokumenten för de mänskliga rättigheterna.

 
Demokratifostran bör förstärkas i lärarutbildningen Johannes Jansson/norden.org

Detta rekommenderas av två utredare som fått i uppdrag att undersöka hur frågor kring demokrati och de mänskliga rättigheterna tas upp i lärarutbildningen. 

Utöver teoretisk kunskap ska studerande få färdigheter och erfarenheter av att använda sina kunskaper i praktiken, säger utredarna. Också verksamhetskulturen inom lärarutbildningarna borde utvecklas så att studeranden kan i ökande grad delta i beslutsfattandet och utvecklingsarbetet inom lärarutbildningen.

Läs mera på Minedu.fi.