Demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter

 

Departementet for utdanning- kultur og forskning har oversatt og gitt ut fire bøker om utdanning for demokratisk medborgerskap og menneskerettighetsundervisning. Utgivelsen er en del av gjennomføringen av de grunnleggende elementene i utdanning, og det forventes også at dette materialet blir brukt i drøftelse om alle de grunnleggende komponentene i arbeidet med elevens nøkkelkompetanse. Bøkene er skrevet av EU-kommisjonen og oversatt og utgitt av Læremiddelsenteret i 2014. Tre av bøkene inneholder detaljerte instruksjoner og oppgaver for elever i grunn- og videregående skoler. En bok er laget spesielt for lærere og handler blant annet om det som er viktig for studier, undervisning, innføring og evaluering.

Boken Leiðir kennara til að efla menntun á sviði borgaravitundar og mannréttinda:rammadrög að hæfniþróun  på islandsk