Demos-Nyt 2005

 

DEMOS-Nyt 2005


DEMOS-Nyt formidler nyheder om DEMOS. Nyhetsbrevet udkommer 4 gange i projektperioden og desuden efter behov. I nyhetsbrevene omtales projektet og processen, hvidbogen og tænketanken og de mange involverede nordiske demokratiprojekter.
Infobrevet er åbent for indspil fra alle interessesenter. Som led i DEMOS processen vil vi desuden formidle kortvarige fokuserede net debatter.

Historien, folkene bag DEMOS...

Björn Wallen, SSC
Raymond Svensson, FNV
Antra Carlsen, NVL
Anna Heen, POPULOS
Jorma Turunen, ABF Norden
Henrik von Pfaler, NFR
Larry Kärkäinen, NVL
Beatrice Östman, SSC/FNV
John Steen Johansen, ABF Norden … mødtes første gang i Helsinki d. 8. - 9. august for at koordinere og planlægge tematiske nordiske aktiviteter omkring DEMOS og at arbejde med stor synlighed og mange involverede aktører om hvad der foregår nationalt og nordisk - operativt og på policy plan.

Arbejdsgrupper

I DEMOS processen indtager redaktionsgruppe, styregruppe og sekretariat centrale roller.

Redaktionsgruppe:
Ove Korsgård, Danmarks Pedagogiska Universitet; Erik Amnå, Göteborg Universitet, Björn Wallén, Svenska Studiecentralen (Finland) skal bl.a. medvirke til at skabe overblik over forskningsrapporter
- Sammenfatte og kvalitetssikre hvidbogen
- Sammenfatning, dokumentation og fremdrift i projektet
- Give redaktoriet anden information, oplysninger og henvisninger.

Styregruppen:
Består af repræsentanter fra de nordiske organisationer: NVL med reference til NMr, ABF , NFV, NFR . Styregruppen arbejder med:
- økonomi
- rapportering
- fordeler – ressourcer og information (kalender)
- markedsføring

Sekretariatet varetager:
- administration
- koordination af aktiviteter
- indsamling af dokumentation
- information og kommunikation

NVL forestår arbejdet med:
- Webplads og forum
- Nyhedsbrev, DialogWeb
- Web layout for white paper
- Rapportering til NMR

Hvidbogen

I arbejdet med hvidbogen medtænkes en akademisk afdækning af hvad, der er skrevet og forskes i med relevans og reference til de nordiske magt og demokratiudredninger. Formen må gerne være diskuterende og problematiserende og munde ud i politiserende rekommandationer.

Hvidbogen bygges op over følgende:
Et kapitel om hvordan folkeoplysningen gerne vil gå fra at være høringsberettiget til proaktiv, herunder folkeoplysningens reaktion på magt og demokratiudredningerne. Den offensive karakter skal også fremgå sprogligt.

Et kapitel om baggrunden. Sammenfatning af de nordiske magt og demokratiudredninger.

Et kapitel om medborgerskab og mangfoldighed. Hvilke konsekvenser har det for folkeoplysningen når vi anskuer medborgeren på lokal plan, europæisk plan og globalt plan? Der findes mange gode eksempler på praksisnetværk og samarbejder, hvoraf mange har et europæisk og globalt perspektiv.

Et kapitel om rettigheder. Hvad betyder det for fællesskaberne at vi lever i en verden hvor individualisering og juridisk rettighedstænkning bliver mere og mere fremherskende?

og

Et kapitel om social kapital med vægt på tillidsstrukturer og fællesskaber i civilsamfundet. Herunder idrætsbevægelsen som integrationsfremmende.
En stor del af aktiviteterne i folkeoplysningen har ikke med politik at gøre, men er stadig væsentlige som social kapital og basic trust i et samfund.
Er det staten, der skal være garant for demokratiet? Hvad betyder det for folkeoplysningen i Norden?
Forskellene mellem de nordiske varianter i folkeoplysningen skal også fremgå af hvidbogen.

I et sådant skrift skal organisationernes selvforståelse medtænkes og problematiseres.

Et vigtigt emne er de etniske minoriteter og globaliseringen som også slår igennem i folkeoplysningen.

Hvidbogen og produktionen af denne vil komme til at have en tæt kobling til konferencerne.

Udtalelse til NMR:

Uttalande vid Nordiska Ledarforum 2-4 september 2005 i Stockholm.

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV) har med stort intresse tagit del av Nordiska Ministerrådets Demokratiudvalgs rekommendation (ANP 2005:701) om demokratin i Norden.

Demokratin måste växa underifrån, med början hos den enskilda människan och i människors frivilliga gemenskaper i civilsamhället. Demokrati förutsätter många mötesplatser där människor kan träffas, skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter samt utbyta åsikter och tankar. Grunden i en levande deltagardemokrati är de tusentals mötesplatser som genom föreningsliv, studieförbund och partier erbjuds i det lokala samhället. De nordiska studieförbunden erbjuder omistliga mötesplatser för det demokratiska samtalet i studiecirklar, kurser, debatter, kulturarrangemang och föreläsningar.

FNV noterar med förvåning att civilsamhällets och studieförbundens viktiga roll för ett aktivt medborgarskap inte prioriteras i rapporten ”Demokrati i Norden”.

FNV förväntar sig nu att Nordiska Ministerrådet tar initiativ till dialog med de nordiska studieförbunden och civilsamhällets nordiska företrädare om demokratins utveckling i Norden.

FNV är beredd att, genom sina studieförbund, medverka till att den angelägna debatten om demokratins utveckling i Norden också ska kunna föras i bredare nordiska kretsar.
www.fnv.se, toneh(ät)populus.no

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning har som medlemsorganisationer:
 Danmark 
 NETOPNetværk for Oplysning
 LOFLiberalt Oplysnings Forbund
  
 Finland 
 MSLMaaseudun Sivistysliitto / Landsbygdens Bildningsförbund
 SSCSvenska Studieförbundet / Svenska Studiecentralen
  
 Island 
 FSFræðslusambandið Símennt
  
 Norge 
 BSFBygdefolkets Studieforbund
 SpSSenterpartiets Studieforbund
 PopulusPopulus - studieforbundet folkeoplysning
  
 Sverige 
 SVStudieförbundet Vuxenskolan


DEMOS kalender

 2005 
  
 Oktober 21 Projektmöte: Styrgruppen + redaktionsråd, CPH
  
 Oktober 31 DEMOS-nytt 1, innehåll:
  • DEMOS process beskrivning
  • Policy papper / uttalande till NMR
  • Kalender
  • Presentation av tänketank
  
 November 21 DEMOS styrgruppsmöte, projektmöte, CPH
  
 November 30 DEMOS-nytt 2, innehåll:
  • Invitation till Startkonference 10 februar, 2006
  
 2006 
  
 Januari 19 Redaktionsråd, CPH
  
 Januari 30 DEMOS-nytt 3, innehåll:
  • Beskrivningar av nordiska / nationella demokratiprojekt
  
 Februari 9-11 DEMOS startkonferens, CPH
  
 April 4–5 DEMOS mid-term konf. med politiker, Norge
  Projektmöte
  
 April 30 DEMOS-nytt 4, innehåll:
  • White-book draft
  
 September 21/22 Projektmöte, möte med NMR
  
 November 30 - 1 dec. Nordisk Demokratikonferens, Sthlm