Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

 
John Steen Johansen (red.), utgiven 2007 John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. Ambitionen är att publikationen leder till vidare folkbildande diskussioner i Norden, och motiverar många organisationer att initiera och delta i debatt kring makt, demokrati och aktivt medborgarskap. DEMOS processen har genomförts med ett stort engagemang från folkbildnings- och forskningsmiljöer i Norden, och med stöd av Nordiska ministerrådets strategiska medel via NVL