Demos-process

 

DEMOS - DemokratiSamtal

DEMOS ambition är att skapa en nordisk tänke-tank i form av ett tematiskt nätverk som sammankopplar betydande forskningsinsatser inom de nordiska makt- och demokratiutredningarna med den nordiska folkbildningens pedagogiska och praktiska kompetens.

Tänke-tanken DEMOS producerar genom sina aktiviteter en policy-rapport som uppdaterar NMR:s 10 år gamla publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionenerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. Tänke-tanken benyttjar NVL:s webbplattform som bas för informations- och kunskapsrelaterade aktiviteter.
Målet med DEMOS är att skapa en deliberativ lärande process*) som leder till ett nytt policy-dokument innanför temaområdet, en nordisk vitbok om demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande.
Det tematiska nätverket DEMOS bildar en tänke-tank (think-tank) i stil med Guldtavlorna i gräset, men med färre fysiska möten och fler webbaserade, flexibla möten för aktörer inom nordisk folkbildning, vuxenutbildning och forskning. Nätverket har stor synergipotential för de involverade organisationerna, som får en nordisk helhetssyn innanför temaområdet och möjligheter till fördjupning av kunskaper kring demokratins teori och praxis samt pedagogiska tillämpningar för vuxna.
Tidigare koordinator för DEMOS, John Steen Johansen kan kontaktas via
johnsteenjohansen(ät)hotmail.com.

*) Deliberativ demokrati är en modern demokratiteori baserad på samtal och diskursiva överläggningar.


DEMOS på olika språk / in different languages (pdf)

dansk | íslenska | suomeksi | svenska | English


REPORTAGE

Demokratikonferens

i Stockholm 30.11.-1.12.2006. Läs
Konferenseavisen (pdf)

Oslo - reportage

från konferensen
24-25.8.2006.
Les konferenseavisen (pdf)

Helsingör-reportage

Läs Mette Engell Friis artiklar från DEMOS-konferensen i Helsingör 9-10 februari 2006. Starta här.

NYTT


Folkbildningen samverkar med UR kring digitala klyftan

Information och annat material:
Pedagogiska resurser

DEMOS

En antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden
John Steen Johansen (red.)

Antologin (pdf)


DISKUSSIONER


Seminar om DEMOS

Fredag den 16. november fra kl. 14:00 – 17:00 i Nordens hus i Reykjavik.
Inbjudan (pdf)

Roundtables 2006

Läs bakgrundsmaterial för Roundtables som ägde rum:
23 maj i København
31 maj i Helsingfors
12 juni i Stockholm
29 juni i Qaqortoq