Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

Tidpunkt: 4. – 6.april 2017.
Tema: Den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

 

Sted: Konventum- konferencecenter, Helsingør, http://www.konventum.dk/

Målgruppen: Konferencen henvender sig primært til nordiske lærere, skoleledere og forskere med en særlig interesse for undervisningen i den grundlæggende litteracitet for voksne med andet modersmål end de nordiske sprog  - den undervisning  vi i vores hverdag kalder alfabetisering. Også andre faggrupper som samarbejder med skoler om arbejdspraktik for denne målgruppe er velkomne.

Om arrangementet: Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I alle nordiske lande er der et stort fokus på integration og i denne proces står ofte arbejde og beskæftigelse i centrum. Der anvendes omfattende statslige og kommunale ressourcer for at etablere arbejdsrettede integrationsprojekter. Deltagere på Spor 1, Studieväg 1/ DU1 er oftest blandt de borgere, som står længst fra arbejdsmarkedet og som har sværest ved at få anvendt deres kompetencer. Derfor er deres vej til selvforsørgelse ikke sjældent meget vanskelig eller unødig lang. Der er på årets konference fokus på de særlige udfordringer, som vi sammen med vores målgruppe har for at finde løsninger og veje frem mod arbejde. Målet med konferencen er erfaringsudveksling og at udarbejde anbefalinger til metoder og god praksis i den arbejdsrettede undervisning.

Konferencens fokus:

  • Hvordan kan vi udvikle en litteracitetsundervisning som understøtter udviklingen af en praktisk anvendelig litteracitet
  • Hvad kan vi lære af de arbejdsrettede projekter og metoder som præsenteres?
  • Hvordan skal skolerne og lærerne udvikle deres praksis?
  • Hvordan bygger vi bro mellem elevernes mere informelle hverdagslogik og skolens formelle logik - "situated learning and school logic"?
  • Hvordan ser den digitale kompetence ud i relation til læring, arbejdsmarked og samfund?

Tilmelding og program: Program og information om tilmelding vil blive udsendt medio januar.

Tilmeldingsfrist :  medio februar

Tilmelding og betaling: Kursustrappen, København, Lizzie Ottesen

Pris: 5000 DKR., som dækker konferencen og hotel.

Information: Lizzie Ottesen, Kursustrappen, København