Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

4. – 6. april 2017
Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 
Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge. Frederik Buhl Kristensen Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge.

I alle nordiske lande er der et stort fokus på integration og i denne proces står ofte arbejde og beskæftigelse i centrum. Der anvendes omfattende statslige og kommunale ressourcer for at etablere arbejdsrettede integrationsprojekter. Deltagere på Spor 1, Studieväg 1/ DU1 er oftest blandt de borgere, som står længst fra arbejdsmarkedet og som har sværest ved at få anvendt deres kompetencer. Derfor er deres vej til selvforsørgelse ofte vanskelig eller unødig lang. Der var på årets konference fokus på de særlige udfordringer, som vi sammen med vores målgruppe har for at finde løsninger og veje frem mod arbejde. Målet med konferencen er erfaringsudveksling og at udarbejde anbefalinger til metoder og god praksis i den arbejdsrettede undervisning.

Konferencens fokus:

  • Hvordan kan vi udvikle en litteracitetsundervisning som understøtter udviklingen af en praktisk anvendelig litteracitet
  • Hvad kan vi lære af de arbejdsrettede projekter og metoder som præsenteres?
  • Hvordan skal skolerne og lærerne udvikle deres praksis?
  • Hvordan bygger vi bro mellem elevernes mere informelle hverdagslogik og skolens formelle logik - "situated learning and school logic"?
  • Hvordan ser den digitale kompetence ud i relation til læring, arbejdsmarked og samfund?

NVL gjorde en podcast från konferensen!

Materialer:

Introduktion til den nye beskæftigelsesrettede danskundervisning v. Nanna Rytter Larsen

Grundläggande litteracitetsundervisning i samspel med arbetspraktik och jobb - Presentation av Resursmodellen v. Qarin Franker, Göteborgs Universitet

Links til de nordiske gruppers padlet-præsentationer

Introduktionskursus på Færøernes Universitet v. Karolina Matras

Opbygning af mundtlige kompetencer med støtte i sproglige og kulturelle erfaringer v. Alexandra Ljungkvist Sjölin og Cecilia Rosengren

Hvad er god praksis i samspillet mellem arbejdspraktik & job og sprogundervisning? v. Peter Villads Vedel

Hvilke kommunikationssituationer møder kursisterne? v. Michael Svendsen Pedersen

Danskundervisning for flygtninge i en helhedsorienteret indsats - præsentation v. Louise Bukh Kjær og Nina Maria Skafte

Danskundervisning for flygtninge i en helhedsorienteret indsats - opsamling v. Louise Bukh Kjær og Nina Maria Skafte

Fagkursus for dem med lite eller ingen utdanning v. Eva Winnberg og Therese Grånås

Recognition of literacy students' vocational skills in Axxell Multicultural Centre, Finland v. Emilia Frantsi og Elina Sadeniemi

Stefan Vollmer on Exploring digital literacy practices

Jeanne Kurvers presentation From context to text