Den åländska fortbildningen i karriärvägledning

Just nu pågår en fortbildning i karriärvägledning på Åland. Monica Dolke är en av deltagarna i kursen. "Jag möter vuxna som funderar på vidarestudier. De uttrycker att de vill vidare men vet inte hur de ska tänka eller var de ens ska börja. Arbetslösheten som vuxit ger fler sökande och vilsna vuxna", säger Monica Dolke.

 
Foto: Johannes Jansson/norden.org. Foto: Johannes Jansson/norden.org.

Den åländska fortbildningen utgår från de åländska vägledarnas behov av att få kunskap om de mest grundläggande teorierna kring karriärvägledning. Utbildningen består av de grundläggande teorierna, modellerna och metoderna för karriärvägledning som man undervisar om i utbildningen till studie- och yrkesvägledare. Den åländska fortbildningen motsvarar 7,5 studiepoäng. I mitten av april hade man senast en digital träff.

Monica Dolke, arbetar som studiehandledare vid Ålands Folkhögskola och undervisar i ämnesintegrerade projekt för ungdomslinjen, historia och samhällskunskap och Ålands kunskap för två vuxenlinjer. Hon möter flera vuxna personer som känner sig vilsna i karriärvalet. Hon berättar om vanliga tankar hos dem hon möter:

Vad är karriärvägledning?

Karriärvägledning handlar om att öka individens karriärkompetens, det vill säga sin kunskap och förståelse om sig själv, möjligheterna på arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken. En person som är i behov av karriärvägledning ska inte bara få information av vägledaren, utan även ökad motivation att välja en väg till arbete utanför de begränsningar som kan följa av livssituation och bakgrund såsom uppväxtmiljö, kön, ålder, tidigare utbildningar och arbetslivserfarenhet.

- Læs også artiklen Bæredygtig vejledning kan være svaret på bæredygtighedskrisen

- Om jag har en dröm – vågar jag ens drömma den? Hur skulle då min ekonomi bli? Vågar jag säga upp mig från mitt jobb och prova annat? Är jag för gammal? Så luckorna är just vuxenvägledningen och coachning till att se möjligheter inte bara problem. Visa Vägen har verkligen fyllt denna lucka, men nu är ju projektet slut, säger hon.

Den åländska fortbildningskursen, med innehåll och uppgifter, är upplagd efter kursen ”Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning” som ges i den överbryggande kursen vid Umeå universitet.

Litteraturen som är vald är den som används i studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. Kursen behandlar modeller och metoder för studie- och yrkesvägledning samt teorier som ligger till grund för dessa. Utifrån olika modeller tränas och analyseras färdigheter i vägledningssamtal. Kursen behandlar även gruppsykologi för skola och arbetsliv.

Efter avslutad utbildning förväntas deltagarna ha kunskap om modeller och metoder för vägledning och deras teoretiska grund och kunskap om karriärteorier i vägledningsarbetet. De har färdigheter och förmågor i att kunna: genomföra och analysera vägledningssamtal utifrån centrala begrepp i olika vägledningsmodeller, analysera fallbeskrivningar utifrån karriärteorier och ge kvalificerad feedback på andras vägledningssamtal.

Monica Dolke Monica Dolke som jobbar vid Ålands Folkhögskola menar att de allra flesta har en framtidsdröm när det gäller arbete och karriär. Men få vågar berätta det för någon. Fotograf: Hülya Ehres

Det kan handla om familjesituation, ekonomi och oklara tidsperspektiv som gör att den vuxne bör få möjlighet att reflektera över sina val på flera plan. Det finns en ambition om att efter avslutad utbildning starta en vägledarförening på Åland som i sig skulle stärka möjligheten till systemutveckling för vägledningen på Åland genom nätverkande.

- Det som saknas på Åland idag är studiehandledning och coaching för 16-åringar till snart pensionärer. Studiehandledning i grupp för de unga och mer individuella coachningssamtal med vuxna, främst från en AMS-kurs som skolan drog under våren, säger Monica Dolke.

- Læs også artiklen Bæredygtig karrierevejledning i praksis: ”Det er nødt til at være noget for alle”

Vägledning för personer med annat modersmål

Kristine Dzene arbetar som förmånshandläggare och fattar beslut om grundläggande utkomststöd. Hon jobbar även som samhälls-och hälsokommunikatör och ge information om det mesta till inflyttade. Kristine Dzene träffar även många personer som är inflyttade till Åland och inte har svenska som modersmål.

Kristine Dzene Kristine Dzene anser att det är viktigt att inkludera de nyinflyttade och stödja med nya tankar och idéer om framtida val. Hon deltar i den åländska fortbildningen för vägledare.

- Att vägleda inflyttade är lite annorlunda för att man måste förenkla språket samt tänka på deras kultur, religion samt bakgrund. Varför de har flyttat till ett nytt land? Är det frivillig brytpunkt eller påtvingande. Jag skulle vilja att alla inflyttade går igenom vägledning och gör upp en plan. Inflyttade kan lätt fastna på sitt första jobb. Första tanke är att man vill försörja sig själv och sin familj men sedan om man vill vara delaktig i samhället så måste man ändå kunna språket, lära kultur och lära känna andra människor. Många inflyttade är rädda att prova någonting nytt, det är rädsla att misslyckas. Tänk om jag inte klarar studier? Tänk om jag hittar bättre jobb men sedan ingen blir nöjd med min prestation. Jag kan inte perfekt svenska, alla kommer att märka det.

Hon menar att för många personer kan det vara oerhört svårt att säga sina drömmer högt till någon. Det saknas konkret vägledning.

- Ibland tror man att man hjälper klienten genom att ge mycket information samt råd och tips. Verkligheten är sådan att klienten själv med hjälp av vägledning hittar lösningar och funderar vad som är bäst för honom eller henne.

Vilken utbildning krävs av en karriärvägledare?

Det är Visa vägen finansierar en åländsk fortbildning i karriärvägledning i samarbete med högskolan på Åland. Åland landskapsregering som äger projektet Visa vägen finansierar utbildningen. Uppdraget administreras av högskolan på Åland och utförs av Umeå universitet/Studie- och yrkesvägledarprogrammet.

- Læs også NVL's 1-pager om "Nordisk definition af karrierevejledning for voksne" her.