Den danske regering har lanceret ny vækstplan for kreative erhverv og design

 

Vækstplanen indeholder i alt 27 initiativer målrettet virksomheder i de kreative erhverv og virksomheder, der bruger design til at udvikle og differentiere deres produkter. Indsatsområder er bl.a. styrkelse af forretningsmæssige kompetencer og adgang til finansiering, hrtigere markedsmodning af nye kreative produkter og designløsninger samt uddannelse og forskning.

Læs mere på Fivu.dk.