Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring

 

Konferencens  tema er "A Theory of Practice" – ”Teori om praksis”. Målet er at skabe et møde mellem forskere og praktikere, som gerne vil diskutere forskningens og teoriens indflydelses på praksis i forhold til voksnes læring og praksis’ indflydelse på forskning og teori.
Vi inviterer forskere til at præsentere deres forskning om teori og praksis i voksnes læring. Vi inviterer praktikere til at præsentere cases, hvor de på en bevidst måde har brugt forskning og /eller teori til at planlægge og gennemføre projekter, der støtter voksnes læring i forskellige sammenhænge - på arbejde, i fritiden og i skolen, organiseret af andre eller selv-organiseret.
Konferencen giver plads til diskussion. Vi glæder os til en livlig samtale, hvor både teori og praksis får plads.

Deadline for abstrakts er 3. Januar, og deadline for registration er 10. februar.

Nærmere oplysninger: fifth.ncoal.org