Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet

 

3-5 april 2019 Hanaholmen, Esbo, Finland. www.hanaholmen.fi
Konferensen ordnas i samarbete mellan Nordiska Alfarådet, NVL och Utbildningsstyrelsen i Finland

 
Foto: Pixabay
04-10-2018
Start: 3. april 2019 09:00:00
End:   5. april 2019 16:00:00

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet skall utvidga det nordiska kunskapsunderlaget om modeller och metoder inom litteracitets undervisning som främjar delaktighet både i samhället och arbetslivet och skapar ett meningsfullt och värdefullt liv hos målgruppen, samt stärker de studerandes självförtroende och identitet.

Konferensen fokuserar på olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Föreläsningarna skapar en teoretisk referensram för vidare diskussioner i workshops där lärarna kan reflektera, diskutera och arbeta med didaktiska tillvägagångssätt.

Konferensens språk är engelska, svenska, norska och danska - beroende på föreläsaren. Tolkningstjänster kommer inte att vara tillgängliga.

Konferensavgift är 226 €. I konferensavgiften ingår material, frukost och lunch. I konferensavgiften ingår inte inkvartering eller konferensmiddagar. Avgiften för konferensmiddagen och dryck är 54€ /kväll.

Registrera dig här!

Accommodation:

Book a room at Hotel Hanaholmen (the venue of the conference): 

Rates: 132 €/single room/night, 148 €/twin room/night

Book your room here

Please use the code: ALLALFA

Please note that there is a limited amount of rooms, first come first served.

Book your room no later than 4th March 2019 when the quota expires. In case you have questions regarding accommodation at hotel Hanaholmen, please contact reception@hanaholmen.fi or +358 (0)9 435 020.

Book a room at Radisson Blu Hotel, Espoo 

Rates: 132 €/single room/night, 148 €/twin room/night

Book your room here or +358 (0)20 1234 700

Please use or mention the code: ALFA19

Book your room no later than 19th March 2019 when the quota expires. In case you have questions regarding accommodation at Radisson Blu Hotel, Espoo, please contact reservations.finland@radissonblu.com or +358 (0)20 1234 700

Transportation between the venue and Radisson Blu Hotel is organized for the conference participants staying at Radisson.

You will find the accommodation info also in your confirmation letter after confirming your participation.
 

Hanaholmen.jpg  

Kontaktpersoner:

Undervisningsråd Katri Kuukka, katri.kuukka@oph.fi

Undervisningsråd Maria Edel, maria.edel@oph.fi

fær180741_oph_su_ru_vaaka_rgb.jpg