Den første handlingsplan for en ny uddannelsespolitik er fremlagt

Handlingsplanen inkluderer bl.a. en formulering af kompetencepolitik med særlig vægt på livslang læring.

 
 Den første handlingsplan for en ny uddannelsespolitik er fremlagt Foto: Islands regering

Den første handlingsplan for en ny uddannelsespolitik er nu fremlagt. Bag handlingsplanen ligger et omfattende konsultations- og analysearbejde, der har været i gang siden 2018. Formålet med det arbejde var at tydeliggøre visionen og udviklingen af det islandske uddannelsessystem for fremtiden i lyset af de udfordringer, vi har foran os f.eks. på grund af hurtige sociale og teknologiske ændringer.

En aktivitet i den første handlingsplan har vakt opmærksomhed, nemlig „Formulering af Islands kompetencepolitik“. Der vil blive oprettet en samarbejdsplatform for at formulere en kompetencepolitik, hvor uddannelsessystemet og erhvervslivet kommer frem til, hvordan vi systematisk opbygger kompetencer til at møde fremtidige udfordringer og samtidig sikrer velfærd, værdiskabelse og konkurrenceevne.

Under formuleringen af kompetencepolitik vil der blive lagt særlig vægt på livslang læring, voksenuddannelse, adgang til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse, anerkendelse af kompetencer og faglig udvikling af instruktører og lærere.

Nyhed og billede fra Islands regering.