Den första pjäsen uppförd av manliga fångar har premiär

 

KaleVala handlar om ett möte mellan de mytiska gestalterna i folksägnen på en plats där de är helt  utlämnade till varandra. De intagna i Vånåfängelset har utvecklat ett nytt mönster för vårt nationalepos. Den frodiga omtolkningen av Kalevala granskar människans isolering, hennes behov att dra sig undan och ifall det finns någon återvändo till det som en gång var så bekant. Eller så granskar tolkningen något helt annat och avslöjar saker i Kalevala som var totalt obekanta för oss.

Mer information: PDF