Den første kunst-folkehøyskolen på Island

 

Folkehøyskolen bærer navnet LungA Skolen og er lokalisert i Seyðisfjörður på Øst-Island.

LungA skolen definerer seg som en internasjonal utdanningsinstitusjon med vekt på selvrealisering ved bruk av kunst og kreativitet.

Fra før finnes det LungA festivalen i Seyðisfjörður, en kreativ kunstfestival på sommerstid med bl.a. musikk, utstillinger og performanser.

LungA skolen bygger på de tradisjonelle verdiene i skandinavisk folkehøyskolebevegelse. Kurstilbudet består av 16 - 18 ukers programmer som består av forskjellige kunstverksteder, forelesninger og oppgaver som bidrar til å utvide horisonten.

Første kurs - BETA - går fra 10. mars til 4. april. Deltakerne på dette første kurset skal i tillegg til å gjennomføre skolens studieplan bistå med å utvikle skolen. Første ordinære kursperioden starter 25. august. Det er allerede åpent for å søke om plass.

For ytterligere informasjon og informasjon om søknad - på LungA skolens hjemmeside: http://www.lunga.is/school