Den første møde i Oslo mellem samarbejdsministre i 2012

 

Videreudviklingen af de nordiske velfærdssamfund var hovedpunkterne i det nordiske formandskabsprogram, som blev præsenteret af den norske samarbejdsminister, Rigmor Aasrud.
Samarbejdsministeren fra Grønland understregede, at det er afgørende, at man prioriterer uddannelsesområdet i det nordiske samarbejde og i de enkelte lande for at ruste samfundet til de udfordringer, man står overfor1.
Han udtaler: ”Grønland står overfor en stor udfordring med at få alle givet en uddannelse, således at de kan forsørge sig selv og bidrage til den fælles samfundsopbygning. I dette arbejde er samarbejde og gensidig inspiration de nordiske lande imellem meget vigtigt”.
”Initiativet med de særligt prioriterede projekter er vigtigt for at holde dynamikken i det nordiske samarbejde. På denne måde kan samarbejdsministrene tage aktuelle sager op og umiddelbart gå i gang. På denne måde kan dette være med til at skabe nye retninger for det nordiske samarbejde”, slutter Palle Christiansen.
Til næste møde skal den politiske drøftelse af de kommende års prioriteringer i det nordiske samarbejde starte og der satses på at resultaterne af disse drøftelser fremlægges på Nordisk Råd sessions i slutningen af oktober.

1 ”Samarbejdsministre til offentlig møde”, nyheder fra Departementet for Uddannelse og Forskning, 27. februar 2012.

Link: Departementet for Uddannelse og Forskning, Grønlands Selvstyre: HTML