Den innovativa vuxenläraren

I september träffades vuxenlärare från hela Norden i Lund för att diskutera framtidens fortbildningsbehov och metoder.

 

Konferensen var välbesökt och innehöll en mängd olika infallsvinklar på frågan om hur och varför vuxenlärare behöver kompetensutveckling. Materialet finns nu samlat och tillgängligt på NVLs sidor. Du hittar presentationerna, sammanfattningar från våra workshops, videointervjuer med deltagare och tidningen Dialog Special som kom ut under konferensen.

 

Till resurssidorna