Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?

 

NordMod2030

«Forvitring eller fornying i Norden 2014–2030» – i kortform NordMod – er et felles nordisk forskningsprosjekt som belyser hvordan nasjonale og internasjonale endringer påvirker den nordiske samfunnsmodellen.
Samarbeidskomiteen for arbeiderbevegelsen i Norden (SAMAK) har vært oppdragsgiver for prosjektet, i samarbeid med Foundation for European Progressive Studies (FEPS). I lys av de nordiske modellenes bakgrunn og særtrekk, ønsket SAMAK og FEPS en forskningsbasert analyse av nyere utviklingstrekk i Norden, som kunne danne grunnlag for diskusjon om de nordiske modellenes utfordringer og utviklingsmuligheter fram mot 2030. Siktemålet var at analysene skulle tjene som utgangspunkt for oppdragsgivernes strategiske og politiske utviklingsarbeid.

Fafo-rapport 2014:46​

Rapporten i pdf nedenfor: