Den norske regjeringen deler ut 150 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordningen Kompetansepluss. Dette gjør at over 7400 voksne gjennom sin arbeidsplass får penger til opplæring i lesing, skriving og digitale ferdigheter.

 

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig og IKT. Ordningen ble opprettet i 2006 og har siden da hatt 100 000 deltakere i opplæring på arbeidsplass. Målgruppen for Kompetansepluss-ordningen er primært voksne med lav formell utdanning. Pandemien har vist at det er disse som først faller ut av arbeidslivet.

Kompetansepluss-ordningen er med på å bidra til at målgruppen får nødvendig kompetanse til å mestre kravene til omstilling i arbeidslivet.

Både virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke penger gjennom Kompetansepluss. Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass, og kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivillige organisasjoner.

Den norske regjeringen deler ut 150 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen

- Arbeidsgivere i alle bransjer stiller stadig høyere krav til kompetanse. Kompetansepluss er derfor en svært viktig ordning for arbeidslivet, slik at ansatte blir rusta til å kunne holde fram i jobbene sine. De høye søknadstallene viser hor viktig tilskuddsordningen Kompetansepluss er for mange både i arbeidslivet og innen frivilligheten» sier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I årets utlysning ble søknader som kombinerte opplæring i digitale ferdigheter med lesing og skriving prioritert. Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, beskriver bakgrunnen for prioriteringen slik:

- Koronapandemien har vist at skriftlig kommunikasjon på digitale plattformer er svært viktig på alle utdanningsnivå og i alle yrker. Digitale ferdigheter er allerede en essensiell del av arbeidshverdagen, og vil bli enda viktigere i framtida. Derfor satser vi sterkt på dette.

Mer informasjon om tilskuddsordningen Kompetansepluss, finner du her.

https://www.kompetansenorge.no/tildelinger kan du også lese mer om hvem som har fått penger gjennom tildelingen.