Den vigtige adgang til sprogfællesskabet

 

Færøsk for udlændinge

Folk, der ikke har færøsk som modersmål, men er bosat på Færøerne, har ret til undervisning i færøsk sprog og kultur. Normalt består dette tilbud af 20 timers gratis undervisning. Efter at have brugt denne kvote må eleven selv betale for undervisningen.
Der er ingen organiseret information om udlændinges muligheder for at modtage færøsk-undervisning. På de større pladser er det aftenskolerne, der arrangerer undervisningen, mens det på de mindre pladser tit er skolelederen, der informerer udlændinge om muligheder for sprogundervisning, når de melder deres børn ind i den lokale folkeskole. Mange finder frem til undervisningen på integrationskontorets hjemmeside. Men da der ikke er nogen organiseret information om undervisningen, er det muligvis udlændinge, der aldrig får kendskab til denne mulighed.

Engagerede elever

Jóhan Samuelsen er uddannet folkeskolelærer. Han underviser i færøsk på et hold for udlændinge, som ikke har boet i landet i lang tid. Eleverne, der kommer fra hele verden, har forskellige ambitioner: at kunne begå sig på færøsk, at videreuddanne sig på universitetet, at kunne tale færøsk med deres børn, når den tid kommer. Men fælles for dem alle er, at de viser et stort engagement, og at de ikke går glip af undervisningen; alle eleverne møder til hver eneste time.
Undervisningen er både praktisk og teoretisk. Grammatikken skal læres, men eleverne lytter også til radioen og gennemgår tekster om det færøske samfund.
Klassemiljøet er utrolig spændende. De 20 elever på mit hold har vidt forskellige baggrunde. Nogle arbejder med rengøring, andre på filet-fabrik, og andre, især kvinder, er gift og har endnu ikke fundet et arbejde. Mange af dem føler sig udenfor, og denne følelse er utvivlsomt en del af deres drivkraft til at lære færøsk, fortæller Jóhan Samuelsen.

Fra Ural-bjergene til Torshavn

En af Jóhans 20 elever er 28-årige Svetlana Ananina, der kommer fra Yekaterinburg i Rusland. Hun har boet på Færøerne siden 2010, da hun blev gift med en færøsk mand, som hun havde mødt på en dating-site. Efter at have lært hinanden bedre at kende, besluttede Svetlana og manden at gifte sig, og parret bosatte sig i Torshavn på Færøerne.
Svetlana er uddannet bachelor i matematik fra Ural State University og har arbejdet som software-udvikler i sin hjemby, før hun flyttede til Færøerne.
At lære færøsk vil gøre min kommunikation med andre mennesker her nemmere. Derudover synes jeg, at det er vigtigt og og en måde at vise respekt, at jeg lærer sproget i det land, jeg bor, siger Svetlana om sine motiver for at lære sig færøsk.

Kurset

På det kursus, som Svetlana følger, undervises der hveranden lørdag fra september til mars.
Kurset er en stor hjælp, men det er for kort, og der går for lang tid mellen hver undervisningstime. Et mere intensivt forløb med flere undervisningstimer ville være mere effektivt, synes Svetlana.
Svetlana er begejstret for bogen, som benyttes på kurset. Faroese – A Language Course for beginners er rigtig god. Den er interessant, indeholder masser af information og giver glimrende forklaringer på de grammatiske regler. Derudover indeholder bogen tekster om livet på Færøerne samt anden nyttig information. Og da vi følger bogen i undervisningen, lærer vi noget om alt dette, siger Svetlana.

Fremtidens integrationspolitik

I en betænkning, udarbejdet til den færøske integrationsminister, er obligatorisk sprogundervisning blandt anbefalingerne for en fremtidig integrationspolitik på Færøerne.
Der anbefales undervisning i færøsk sprog i 100 timer og i færøske samfundsforhold og dagligdags forhold i 50 timer. Undervisningen skal sikre, at udlændinge så hurtigt som muligt får en grundlæggende indføring i at tale og skrive færøsk, samt et basalt kendskab til det færøske samfund.
Hvis disse anbefalinger følges, vil Svetlana og hendes klassekammerater få endnu bedre mulighed for en god indføring i det færøske sprogfællesskab.

Links:

Færøernes integrationskontor: www.utlendigastovan.fo
Aftenskolen i Torshavn: www.kvoldskulin.fo

I betænkningen Integrasjónsálit kan man læse om en række anbefalinger vedrørende fremtidig integration på Færøerne. Betænkningen kan læses på Indenrigsministeriets hjemmeside: www.imr.fo