Denne kompetansen trenger næringslivet i fremtiden

NHOs kompetansebarometer for 2017 er klart. Her svarer over 5500 bedrifter på hvilken kompetanse de trenger fremover. Svarene viser et økende behov for videreutdanning.

 

For fjerde år på rad, har NHOs medlemsbedrifter fortalt hvilken kompetanse de har behov for fremover. Undersøkelsen viser at 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov.

Dette er en 7% økning sammenlignet med fjoråret. 
Behovet for videre- og etterutdanning øker i takt med utviklingen i samfunnet generelt, og i de fleste yrker og bransjer er det viktig å holde seg faglig oppdatert. Årets kompetansebarometer viser at arbeidslivet generelt trenger et solid teknologiløft. 2 av 3 av bedriftene som har svart på årets undersøkelse, sier at de har planer om å digitalisere og automatisere de neste fem årene. Dette øker behovet for utdanning hos de ansatte.

Läs mer

Kilde: NKI Nettstudier