Der er mange bit i mødet med andres erfaring

 
At holde fast i et fællesskab mellem deltagerne er en af de vigtige udfordringer i den fleksible og mere individuelle tilrettelæggelse, mener Per Fibæk Laursen. At holde fast i et fællesskab mellem deltagerne er en af de vigtige udfordringer i den fleksible og mere individuelle tilrettelæggelse, mener Per Fibæk Laursen.

Der er mange bit i mødet med andres erfaring

For få år siden var fleksibel tilrettelagt undervisning for mange ensbetydende med fjernundervisning via hjemmecomputeren. Man overså, hvor stor betydning diskussion og erfaringsudveksling har for især voksnes læring.
Computerbaseret fjernundervisning gør det langt fra alene. Der er mange flere aspekter af fleksibel læring, påpeger Per Fibæk Laursen, der er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og en af tilrettelæggerne af et modul i fleksibilitet og læring på masterniveau ved Universitetet.
- For nogle år siden mente mange, at fleksibel undervisning var lig med fjernundervisning. Men især voksne fremhæver, at de i meget høj grad lærer og motiveres ved at lytte til andres erfaringer. Det sætter gang i refleksionen. Derfor er en af de vigtige udfordringer i den fleksible og mere individuelle tilrettelæggelse samtidig at holde fast i et fællesskab mellem deltagerne. Ellers kan bagsiden af fleksibiliteten i sidste ende være en overdreven individualisering, som ender i ufrugtbar isolation, mener Per Fibæk Laursen.

Team giver nye muligheder

Forandringerne i lærerrollen, teorier om menneskers meget forskellige måder at lære på og de organisatoriske rammers indvirken på undervisningen er centrale elementer i Universitetets modul i fleksibilitet og læring.
- På mange uddannelsesinstitutioner er der langt større fokus på blandt andet lærersamarbejde end tidligere. De nye lærerteam giver sammen med forskellige andre organisatoriske rammer gode muligheder for en mere fleksibel tilrettelæggelse både i indhold og i vekslen mellem undervisning i storgrupper, på mindre hold og helt ned til individuel undervisning, hvor deltagerne arbejder i hver sit tempo. Vi kan bidrage til, at mulighederne ved de forskellige tilrettelæggelsesformer udnyttes mere bevidst, forklarer Per Fibæk Laursen.

af journalist Karen Brygmann