Desentralisert og fleksibel – ny strategi for høyere utdanning

Den norske regjering la i juni fram en ny strategi som gjelder fagskoler, høyskoler og universiteter. Utdanningssystemet skal åpnes for at enda flere kan ta utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon.

 

Den norske regjering la i juni fram en ny strategi som gjelder fagskoler, høyskoler og universiteter. Utdanningssystemet skal åpnes for at enda flere kan ta utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon.

Blant virkemidlene er et nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en søknadsbasert ordning for studiesentrene.

Strategien omfatter fire innsatsområder og en rekke tiltak. De viktigste tiltakene:

  • Etablering av et nytt distriktsprogram for å mobilisere etterspørselsiden slik at det utvikles utdanningstilbud det er behov for
  • Opprettelse a nyordning der studiesentre kan søke om finansiering til prosjekter og aktiviteter sammen med fagskole, høyskole og universitet
  • Etablering av heldigitale tilbud
  • Vektlegge fleksible og desentralisert tilbud når det bevilges finansiering som støtter utvidelse av kapasiteten ved universitet og høyskoler
  • Jobbe videre med å gjøre Lånekassens ordninger mer fleksible slik at folk i ulike livssituasjoner skal kunne ta mer utdanning

Les hele strategien her