Desentralisert utdanning, kunnskapsmeglere og IKT-støttet læring

 
Kunnskapsmegling – at noen spesialiserer seg på å tilrettelegge utdanning – kan komme til å spille en viktig rolle for kompetanseheving og videreutdanning i distriktene. Det sier seniorforsker Margrete Haugum ved Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), som har evaluert Høgskolesenteret i Kristiansund. Innbyggernes utdanningsnivå er viktig for utviklingen av et område. Voksne studenter er en viktig målgruppe for høgere utdanning.
Les mer: www.forskning.no/artikler/2009/november/235384