Det behövs goda cirklar i arbetslivet

Det finns en stor paradox på arbetsmarknaden idag. Samtidigt som arbetslösheten i Västsverige minskar och det finns gott om jobb att söka ökar långtidsarbetslösheten och det är svårt för företagen att hitta rätt i sina rekryteringar.

 
Dan Gabrielsson Dan Gabrielsson
Det här är resultat av en medveten politik under de borgerliga regeringsåren för att sätta press på arbetslösa att ta jobb till lägre löner istället för att utveckla arbetskraft till de jobb som finns. Anslagen till vuxenutbildningen har minskats drastiskt och de regionala högskolorna har fått stå tillbaka, skriver Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige i en insändare i dagens Bohuslänningen.
Nu har den socialdemokratiska regeringen börjat ta krafttag för att minska matchningsproblemet men mer måste till. Samtidigt mumlar rösterna för en fortsatt press på de som redan har lägst löner allt högre i regeringens öra. Floran av tillfälliga anställningar och deltidsvarianter är fortfarande alltför livskraftig. Framförallt drabbar detta unga kvinnor. Det behövs ordning och reda på svensk arbetsmarknad istället för att de som redan tjänar sämst ska hamna ännu längre efter.
Jag vill istället se en politik för att uppmuntra goda cirklar på arbetsmarknaden. Det är orimligt att tro att en stor andel av de långtidsarbetslösa är redo för de högkvalificerade jobb som idag är svåra att hitta kompetens för. Då borde istället de som saknar den formella utbildningen men har den praktiska erfarenheten få möjlighet att snabbutbildas till en mer avancerad roll och därmed lämna plats för en annan som kan ta ett nytt kliv i arbetslivet.


Källa: Bohuslänningen