Det danske erhvervsuddannelsessystem – en beskrivelse på engelsk

 
Bogen giver en beskrivelse af både de grundlæggende erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelserne.
Eksemplarer af bogen kan bestilles gratis hos Rosendahl Schultz Grafisk A/S mod betaling af porto og ekspeditionsgebyr.
Eller hentes som pdf her: www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4112_en.pdf