Det digitala Norden

Infografik om digitalt deltagande, lärande och utveckling av Nordens utkantsområden og on-line pedagogik.

 
Infografik Infografik

Under Corona-tider har allting digitalt hamnat i fokus. Distansarbete, distansundervisning, digitala klyftor och vuxnas grundläggande digitala kompetenser är på agendan.

NVLs Distansnätverk var tidigt ute med ett nordiskt samarbete kring en del av dessa frågor. Åren 2005-2018 arrangerade nätverket en rad konferenser och webbinarier, tog fram åtskilliga rapporter och stärkte på många sätt kompetenser bland vuxenutbildare i Norden, inte minst genom flera Nordplus Vuxen projekt. Att visa upp allt nätverket gjorde har därför varit en utmaning.

Nu finns en del av nätverkets arbete samlat i en överskådlig infografik, som tar fasta på några av de områden Distansnätverket arbetade med, bl.a. digitalt deltagande, lärande och utveckling av Nordens utkantsområden, on-line pedagogik.

Du hittar infografiken här.