Det digitale samfunnet er ikke tilgjengelig for alle

Samtidig som koronakrisen har bidratt til økt bruk av digitale arenaer og verktøy for læring, møter og kommunikasjon, blir det tydeligere at store grupper i befolkningen står i fare for å bli utestengt fra samfunnslivet pga. mangel på digitale ferdigheter.

 
Foto: Georg Arthur Pflueger Foto: Georg Arthur Pflueger

Dette kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Kompetanse Norge høsten 2020. Ifølge foreløpige funn fra undersøkelsen er hele 14 % (over 600 000 personer) i alderen 16 år og oppover (over 6 00 000 personer) ikke-digitale.

Flest ikke-digitale blant eldre og blant mennesker med kort utdanning

Særlig eldre og mennesker med kort utdanning peker seg ut.

Av de «ikke-digitale» er 80 prosent 60 år eller eldre. Det vil si at av alle ikke-digitale er fire av fem 60 år og eldre. Blant de eldre er 39 prosent såkalte ikke-digitale. 60 prosent av de eldre er middels eller sterke brukere. 5 prosent av de sysselsatte og 5 prosent av de med høyere utdanning er ikke-digitale. Flere alders- og inntektsgrupper og endel som er sysselsatte omfattes også.

Defininsjon

Å være «ikke-digital» omfatter i henhold til undersøkelsens definisjon det å ikke bruke datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett. Også personer med svake grunnleggende digitale ferdigheter inngår i denne kategorien.

Rapport i løpet av vinteren 2021

Kompetanse Norge kommer med en rapport med flere funn fra undersøkelsen av befolkningens digitale kompetanse 1. kvartal 2021. Rapporten skal omfatte analyser av hva som påvirker forskjellene i digitale ferdigheter i befolkningen, og ha fokus på eldre og ikke-sysselsatte.

Mer fra undersøkelsen finner du her